2020. a osaleb viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat

Sellel aastal osalevad viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat 3 kultuuri ja 44 põlluga:
• Raps – 18 põldu, enamus neist talirapsid aga nende hulgas ka 1 suviraps, 1 talirüps ja 1 mahe talirüps.
• Nisu – 15 põldu, enamus talinisud ja üks nendest ka hübriidne talinisu
• Oder – 11 põldu, nendest 6 suviotra ja 5 taliotra.

Viljelusvõistluse registreerimine on lõppenud!

Sellel aastal oli meil võistlusele regamise tähtajaks 10.juuni. 10. juuni seisuga oli üles antud 43 põldu.
Nendest:
16 taliraps, -rüps
13 talinisu
4 talioder
1 tritikale
2 talirukis
1 suviraps
5 suvioder
1 hernes

Täiendavalt võtame omale 10 päeva aega nimekirja täpsustamiseks ja paneme 20.juuniga nimekirja lukku. Ehk anname pärast seda kohtunikele põllud omavahel ära jagada kuni juuni lõpuni. Juulikuus saab siis juba põlde vaatamas käia.

Lisaks on tänaseks ka 3 võistlejat andnud teada oma soovist 5 aastasel võistlusel osaleda. Eelmisel aastal seda lubasime, kuid ei kuulutanud seda välja nüüd kevadel. Küsin üle täiendavalt kõigilt eelmise aasta võistlejatelt, et kui tõesti on veel soovijaid, siis teeme eraldi nimekirja nendest, kelle sama põllu 5 aasta tulukused kokku lööme.

2020. aasta Viljelusvõistlusele registreerumine

 

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Selleks et osaleda

 • Valige palun välja oma parim põld (maksimaalselt 2), mille pindala on vähemalt 10 hektarit.
 • Oodatud on kõik kombainiga koristatavad kultuurid.
 • Registreeruge hiljemalt 10. juuniks aadressil: https://eagro.co/viljelusvoistlus
 • Võistluspõlde külastatakse juulis-augustis.
 • Kohtunikeks ja ekspertideks on teadurid ja konsulendid.
 • Kohtunike kohalolekul mõõdetakse saagikus ja võetakse proovid.
 • Tulemusi ja kogemusi tutvustatakse lõpuseminaril novembris.

Vaata ka https://www.facebook.com/viljelusvoistlus

Viljelusvõistlus 2020 läheneb: paras aeg põlde valida

Kui kevad midagi hullu ei korralda, võiks juba praegu põldudele, millega tänavu viljelusvõistlusele tulla, silma peale panna.

Kui praegune seis veel kaheks kuuks püsima jääks, võiks 16. võistlusaastal, oodata sama suurt osavõttu nagu mullu ehk 60–70 põldu. Lumevaene talv lubab hetkeseisu hästi hinnata ja nii võiks põllud juba praegu välja vaadata.

Oleme kuulnud märkusi, et tulukus, mille arvutamise metoodika põhineb keskmistel sisendite sisseostu ja vilja väljamüügi hindadel, ei anna kasvatajale adekvaatset tagasisidet, niisiis otsime võimalusi tulukuse arvutamiseks konkreetsemate andmete põhjal. Ka on oluline täpsemalt välja tuua kvaliteedi ja tulukuse side, mis eeldab analüüsijatelt suuremat koostööd.

Analüüsijad saavad oma tööd kvaliteetselt teha siis, kui saavad vajalikud andmed õigeaegselt. Plaanis on teha koostööd e-agronoomiga, sest seal on kõik andmed põldude ja tööde kohta ühte moodi sisestatavad.

Probleemiks on kohtunike vähesus – need agronoomid või nõustajad, kes tunnevad, et oskaks ja tahaks viljelusvõistluste põldudel kohtunikuks käia, on oodatud.

Lii Sammler, Maaleht

 

Viljelusvõistlus 2019. lõpukonverents

Viljelusvõistlus 2019 lõpukonverents
Kuremaa loss, Lossi 1, Kuremaa
Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Viljeluspäevad MTÜ
Päevakava:
11.00–12.00 kogunemine, kohv ja suupisted
12.00–12.15 Avasõnad korraldajatelt, Kuremaa lossi tutvustus
12.15–12.45 Viljaaasta 2019 ja perspektiivid tulevikuks – Kristel Maidre
12.45–13.15 15 aastat Viljelusvõistlust – Margus Ameerikas
13.15–14.00 Nisu kvaliteedi erinevad tahud – Reine Koppel
14.00–14.30 Paus, kohv ja suupisted
14.30–14.50 Kogemused selle aasta viljelusvõistluselt ja Miniviljelusvõistlus 2019 tulemused – Evelin Loit
14.50–15.00 Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Andre Randoja, Aaspere Agro OÜ
15.00–15.15 Viljelusvõistluse põldude tulukus 2019 – Raivo Vettik
15.15–15.25 Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Kalle Kits, Mudasilla talu
15.25–15.40 Kohtunike tähelepanekud 2019.a. viljelusvõistluselt – Tiiu Annuk, Indrek Keres
15.40–15.50 Taimekasvataja kogemused ja tähelepanekud – Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ
15.50–16.00 Veskile ja pagarile vajaliku viljakvaliteedi tagamine – Märtin Rõõmusaar, Raismikuoja OÜ
16.00-17.00 Viljelusvõistlus 2019 lõpptulemused ja parimate tunnustamine
17.00–… Õhtusöök

Viljelusvõistlus 2019 lõpukonverentsi brošüür avaneb siit

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Registreerumine 2019. aasta viljelusvõistlusele on lõppenud

Aitäh kõigile registreerunutele!
2019. aasta Viljelusvõistlusele registreeriti 61 põldu 37 taimekasvatajalt. Nendest:

 • Nisu 21
 • Rukis 8
 • Oder 12
 • Raps 16
 • Hernes 3
 • Kaer 1

Taoline juhus on nüüd Viljelusvõistluse 15 aasta jooksul teist korda, et võib-olla tuleb teatud väikeseid valikuid teha, sest pole kindel, kas korraldajad suudavad kõik põllud läbi vaadata.

Väike juubel – tänavu juba 15. korda

Uus viljelusvõistlus on ees ootamas. Kuna seekord tuleb juba 15. mõõduvõtmine, on ka plaanid suuremad.

Nagu kolmel eelmisel aastal, on tänavunegi viljelusvõistlus kolmevõistlus. Iga kultuuri võitjad selguvad kolme ala – saagikuse, kvaliteedi ning tulukuse kokkuvõttes.

Reeglid on sarnased eelmiste aastate omadega. Registreerumise lõppkuupäev on 1. juuni, põllu suurus minimaalselt 10 ha, saak mõõdetakse võistleja juures põllul ning võetakse ka mullaproovid. Kokkuvõtete tegemiseks on ekspertidel vaja põlluraamatu väljavõtteid ning maa katastriüksuse numbrit.

Paremaks analüüsiks soovime saada ka põllukaardid kõikidelt põldudelt koos saagi määramise kohaga ja mullaproovide võtmise kohtadega. Samal põhjusel küsime kõikidelt osalejatelt ka kombaini saagikuse kaarte. Märtsis on plaanis kutsuda kokku kohtunikud ja teha neile koolitus.

Jooksev info ning registreerumisvorm pannakse tänavu taas ka viljelusvõistluse kodulehele viljelusvoistlus.ee.

Tänavu tuleb nisupõldudelt lisaks tavaproovile võtta kolmekilone proov, millest saab teha küpsetuspätsi lõpukonverentsiks, et näha, kui hea saiajahu võistlejate vili andis. 2019. aasta kultuuride võitjad sõidavad õppereisile Bayeri tehasesse.

Lisaks tava-viljelusvõistlusele kuulutame välja ka viie aasta külvikorravõistluse. Eesmärk on suurim tulukus samalt põllult eri kultuuridega viie aasta summana 20. juubeliaastaks.

Lõpukonverents tuleb taas novembri lõpul, parima asukoha otsingud käivad.

 

Lii Sammler, Maaleht

Viljelusvõistlus 2018 lõpukonverents 30. novembril Eesti Maaülikooli aulas Tartus

Eesti Maaülikooli aula (Kreutzwaldi 1, Tartu)

Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Viljeluspäevad MTÜ

 

9.00-10.00 Kogunemine, tervituskohv

10.00-10.30 Ülevaade Eesti taimekasvatushooajast 2018 ja tulevikuplaanidest. Illar Lemetti

10.30-11.00 Soome viljelusvõistlus SatoKisa 2018 ja analoogilised võistlused mujal maailmas. Annaleena Ylhäinen

11.00-11.30 Soome SatoKisa 2018 odra saagikuse võitja ettekanne. Kari Alasaari

11.30-11.50 Kohvipaus

11.50-12.20 Ilm 2018. aastal ning mida ennustavad meile tuleviku kliimastsenaariumid. Laine Keppart, Triin Saue

12.20-12.50 Viljelusvõistlus 2018 tulemused. Võitjate autasustamine. Margus Ameerikas, Mihkel Hang

12.50-13.50 Lõuna

13.50-14.10 Viljelusvõistlus 2018 agrotehnika kogemused võistluspõldudelt. Peeter Viil

14.10-14.30 Viljelusvõistlus 2018 saagi kvaliteet. Eili Rajapuu

14.30-14.50 Viljelusvõistlus 2018 põldude tulukus. Raivo Vettik

14.50-15.10 Viljeluspõldude mullastik ja väetamine. Priit Penu, Alar Astover

15.10-15.30 Maheviljelejana viljelusvõistlusel. Jüri Ilves

15.30-15.50 Viljelusvõistluse selle aasta kogemused. Erik Paalman

15.50-16.10 Viljelusvõistluse kogemuste rakendamine. Raivo Sell

Ürituse ettekanded on leitavad http://taim.etki.eewww.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt ürituse alt.

Konverentsi videosalvestused on järelvaadatavad: http://video.emu.ee/

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

2018. aasta Viljelusvõistlusele registreerumine

Võistluse tingimused:

 • Võistlusele saab esitada põllu, mille pindala on vähemalt 10 ha;
 • Iga võistleja saab esitada võistlusele kuni kaks põldu;
 • Osaledes kahe põlluga, peavad põldudel kasvama erinevad kultuurid;
 • Esitada võib nii teravilja-, rapsi-, rüpsi- kui ka oa- ja hernepõlde;
 • Kultuuripõhine võistlus avatakse, kui võistlusele on registreerunud vähemalt viis põldu;
 • Mitme võistluspõllu esitamise puhul tuleb registreerida iga kultuur eraldi täites alloleva vormi;
 • Koristusperioodil mõõdavad kohtunikud saagi ja saadavad andmed laborisse analüüsimiseks;
 • Kasvuperioodi lõpuks tuleb osalejal deklareerida võistluspõllul tehtud kulutused;
 • Võistlusel on lubatud kasutada vaid kultuuridele registreeritud taimekaitsevahendeid;
 • Võistlusel osalemiseks on vajalik täita osaleva põllu kohta vorm, mis tuleb täidetuna saata hiljemalt kaks nädalat pärast koristust aadressile raivo.vettik@etki.ee. Vorm saadetakse osalejatele täitmiseks pärast registreerumist;
 • Võitjad selgitatakse saagikuse, tulukuse ja kvaliteedi osas, lõpptulemuse annab kõigi kolme alajaotuse tulemuste summa;
 • Tulemustest ja kogemustest räägitakse lõpukonverentsil;
 • Korralduskomisjon jätab endale õiguse seada piiranguid võistlejate arvule.
 • Registreerimine lõppeb 01.06.2018

Viljelusvõistlusele saab registreeruda meiliaadressil lii.sammler@maaleht.ee või oma konsulentide ja müügiesindajate kaudu.

Viljelusvõistlus 2017 lõpukonverents toimub 10. novembril Türi Kultuurimajas

Päevakava:

9.00-10.00 Saabumine, hommikukohv
10.00 Avasõnad korraldajatelt
10.05 -10.30 Taimekasvatusaasta 2017, Illar Lemetti, Maaeluministeerium
10.30-12.00 Taimekasvatus ja mesindus kaasaaegses põllumajanduses

12.00-13.00 Lõuna

13.00-13.20 Parimad agrotehnika kogemused võistluspõldudelt. Peeter Viil, ETKI
13.20-13.40 Viljelusvõistlus 2017 põldude tulukus. Raivo Vettik, ETKI
13.40-14.00 Viljelusvõistlus 2017 saakide kvaliteet. Konsulent Eili Rajapuu, Baltic Agro AS
14.00-14.20 Viljelusvõistluse ekspertide tähelepanekud, miniviljelusvõistlus 2017. Indrek Keres, EMÜ
14.20-14.40 Võistluspõldude taimetoitainete (energia, süsiniku jne) bilanss. Alar Astover, EMÜ
14.40- 15.00 Naabermaade viljelusvõistluste tulemusi. Margus Ameerikas, Baltic Agro AS/Viljeluspäevad MTÜ
15.00-16.00 Viljelusvõistlus 2017 tulemused. Tiiu Annuk, Scandagra/Viljeluspäevad MTÜ
Võitjatelt kogemuste vahetus a 10 min: Kuidas saavutati selle aasta parim tulemus?
Parimatele eriauhindade üleandmine sponsoritelt (BASF, Bayer, Syngenta, Monsanto, Yara, Berner, Tradecorp, Swedbank, Rukkiselts jt.)

Modereerib Margus Ameerikas, Baltic Agro AS/Viljeluspäevad MTÜ
Korraldajad: Eesti Taimekasvatuse Instituut, Viljeluspäevad MTÜ

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

OSALEJATEL PALUME REGISTREERUDA HILJEMALT 6. NOVEMBRIKS 
REGISTREERUN