Tutvustus

Viljelusvõistlusest

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja loodussõbralikemate võtete tasemele. Kui Eesti muldasid ja ilmastikutingimusi peetakse üldjuhul sellisteks, mis Lääne-Euroopaga võrdseid saake ei võimalda, siis just Viljelusvõistluse raames on ehedalt välja tulnud, et meiegi tingimustes on võimalik saavutada ligilähedaselt samaväärseid tulemusi.

Uudised

Põllupäevik: 2021. aasta taimekasvatuse kogemustest ja õppetundidest

Kuulake vestlust selle põuase 2021. aasta taimekasvatuse kogemustest ja õppetundidest. Räägivad viljelusvõistluse tulukuse senine rekordiomanik aastast 2012 Urmas Uustalu (vasakult teine), aasta 2021 rapsi saagikuse (5,7 t/ha) võitja Urmet Kalden (vasakult esimene) ja taliodra rekordsaagi (12,0 t/ha) kasvataja aastast 2015 Aivar Treiberg (paremalt teie). Väga põnev on nüüd oodata arvutusi, et kas Urmase tulukusrekord (1802 […]

2021. a rukkikülvaja auhinna sai Raido Allsaar

Eesti Rukki Selts on otsustanud anda aasta 2021 rukkikülvaja auhind Raido Allsaarele. Reedel, 27.augustil toimub Väätsal auhinna üleandmine. Raido Allsaar koos isa Henrik Allsaarega majandavad oma põlde Kesk-Eestis Järvamaal, kus kasvatab igal aastal ka kõrgel saagitasemel rukis. Senine viljelusvõistluse teraviljade saagirekord 12,1 t/ha aastast 2019 on saadud rukkiga nende põldudel. Ka käesoleva põuase suvega saadi […]

2021. a võistluspõldude külastused

Viljelusvõistlus 2021 talinisu kokkuvõte: Viljelusvõistlus 2021 talinisude keskmine saak oli 8,1 t/ha. Parim Erki Plamus Vigalast 9,8 t/ha. Võistleja Ettevõte Maakond Sort Pind Saak ha t/ha Erki Plamus FIE Raplamaa Informer 12,1 9,8 Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ Viljandimaa Creator 14,3 9,7 Udo Jüriado Lehevälja talu Tartumaa Emil 14,2 9,0 Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ Viljandimaa Informer […]

Kõik uudised