Tutvustus

Viljelusvõistlusest

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja loodussõbralikemate võtete tasemele. Kui Eesti muldasid ja ilmastikutingimusi peetakse üldjuhul sellisteks, mis Lääne-Euroopaga võrdseid saake ei võimalda, siis just Viljelusvõistluse raames on ehedalt välja tulnud, et meiegi tingimustes on võimalik saavutada ligilähedaselt samaväärseid tulemusi.

Uudised

2020. a võistluspõldude külastused

Tanel Kirstu (Rauni POÜ, Saaremaa) talioder on üks Eesti 2020 aasta viiest viljelusvõistluse taliodra võistluspõllust, koristusküpseks saab ligikaudu nädala pärast. 7. juuli seisuga oli Lõuna-Eesti võistluspõldudel kõigil huumuskihi tüsedus 30 cm ümber. Kohad siis Laiuse, Koke, Viluste, Räpina-Vändra,Korgõmõisa, Uhtjärve.   Gert Neeve talioder Võrumaalt on üks viiest selle aasta taliodra võistluspõllust.   Täna, 2.juulil toimus […]

2020. a osaleb viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat

Sellel aastal osalevad viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat 3 kultuuri ja 44 põlluga: • Raps – 18 põldu, enamus neist talirapsid aga nende hulgas ka 1 suviraps, 1 talirüps ja 1 mahe talirüps. • Nisu – 15 põldu, enamus talinisud ja üks nendest ka hübriidne talinisu • Oder – 11 põldu, nendest 6 suviotra ja 5 taliotra.

Viljelusvõistluse registreerimine on lõppenud!

Sellel aastal oli meil võistlusele regamise tähtajaks 10.juuni. 10. juuni seisuga oli üles antud 43 põldu. Nendest: 16 taliraps, -rüps 13 talinisu 4 talioder 1 tritikale 2 talirukis 1 suviraps 5 suvioder 1 hernes Täiendavalt võtame omale 10 päeva aega nimekirja täpsustamiseks ja paneme 20.juuniga nimekirja lukku. Ehk anname pärast seda kohtunikele põllud omavahel ära […]

Kõik uudised