Tutvustus

Viljelusvõistlusest

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja loodussõbralikemate võtete tasemele. Kui Eesti muldasid ja ilmastikutingimusi peetakse üldjuhul sellisteks, mis Lääne-Euroopaga võrdseid saake ei võimalda, siis just Viljelusvõistluse raames on ehedalt välja tulnud, et meiegi tingimustes on võimalik saavutada ligilähedaselt samaväärseid tulemusi.

Uudised

Viljelusvõistlus 2020 läheneb: paras aeg põlde valida

Kui kevad midagi hullu ei korralda, võiks juba praegu põldudele, millega tänavu viljelusvõistlusele tulla, silma peale panna. Kui praegune seis veel kaheks kuuks püsima jääks, võiks 16. võistlusaastal, oodata sama suurt osavõttu nagu mullu ehk 60–70 põldu. Lumevaene talv lubab hetkeseisu hästi hinnata ja nii võiks põllud juba praegu välja vaadata. Oleme kuulnud märkusi, et […]

Viljelusvõistlus 2019. lõpukonverents

Viljelusvõistlus 2019 lõpukonverents Kuremaa loss, Lossi 1, Kuremaa Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Viljeluspäevad MTÜ Päevakava: 11.00–12.00 kogunemine, kohv ja suupisted 12.00–12.15 Avasõnad korraldajatelt, Kuremaa lossi tutvustus 12.15–12.45 Viljaaasta 2019 ja perspektiivid tulevikuks – Kristel Maidre 12.45–13.15 15 aastat Viljelusvõistlust – Margus Ameerikas 13.15–14.00 Nisu kvaliteedi erinevad tahud – Reine Koppel 14.00–14.30 Paus, kohv ja suupisted 14.30–14.50 Kogemused […]

Registreerumine 2019. aasta viljelusvõistlusele on lõppenud

Aitäh kõigile registreerunutele! 2019. aasta Viljelusvõistlusele registreeriti 61 põldu 37 taimekasvatajalt. Nendest: Nisu 21 Rukis 8 Oder 12 Raps 16 Hernes 3 Kaer 1 Taoline juhus on nüüd Viljelusvõistluse 15 aasta jooksul teist korda, et võib-olla tuleb teatud väikeseid valikuid teha, sest pole kindel, kas korraldajad suudavad kõik põllud läbi vaadata.

Kõik uudised