2021. a rukkikülvaja auhinna sai Raido Allsaar

Eesti Rukki Selts on otsustanud anda aasta 2021 rukkikülvaja auhind Raido Allsaarele. Reedel, 27.augustil toimub Väätsal auhinna üleandmine.
Raido Allsaar koos isa Henrik Allsaarega majandavad oma põlde Kesk-Eestis Järvamaal, kus kasvatab igal aastal ka kõrgel saagitasemel rukis. Senine viljelusvõistluse teraviljade saagirekord 12,1 t/ha aastast 2019 on saadud rukkiga nende põldudel.
Ka käesoleva põuase suvega saadi rukkisaagiks 10,0 t/ha. Kõik põllud ei ole veel koristatud aga varsti selgub, et kas võib öelda laulusõnadega: ta tegi seda jälle? See tähendab, et rukki saagikus ületas nisu. Senine selle aasta kõrgeim nisusaak on olnud 9,8 t/ha.
Viimase kolme aasta rukki teraviljasaak viljelusvõistlusel:
2019 – 12,1 t/ha, (nisu 11,9 t/ha)
2020 – 10,8 t/ha, (nisu 10,5 t/ha)
2021 – 10,0 t/ha (nisu 9,8 t/ha)
Sulgudes samal aastal nisuga saavutatud kõrgeim saagikus erinevates Eesti piirkondades)