2005

2005. aastal toimus Viljelusvõistlus esimest korda. Võistlusele registreerus 16 põllumajandustootjat üheksast maakonnast kokku 19 põlluga. Suve jooksul langes võistlusest välja 3 põldu ning nii jäi neid lõpparvestusse 16.

Parimad võistuviljelejad 2005. aastal olid:

• Talinisu, 7,66 t/ha – Haage Agro OÜ

• Suvinisu, 6,23 t/ha – Ain Ahlberg

• Varajane oder, 3,97 t/ha – Koplimäe Agro OÜ

• Oder, 4,39 t/ha – Vitsjärve Peekon OÜ

• Rukis, 4,39 t/ha – Kaarli PÜ

• Raps, 4,09 t/ha – Männiku Piim OÜ