2021. a võistluspõldude külastused

Viljelusvõistlus 2021 talinisu kokkuvõte:
Viljelusvõistlus 2021 talinisude keskmine saak oli 8,1 t/ha. Parim Erki Plamus Vigalast 9,8 t/ha.
Võistleja Ettevõte Maakond Sort Pind Saak
ha t/ha
Erki Plamus FIE Raplamaa Informer 12,1 9,8
Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ Viljandimaa Creator 14,3 9,7
Udo Jüriado Lehevälja talu Tartumaa Emil 14,2 9,0
Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ Viljandimaa Informer 17,6 8,8
Madis Pruus Väätsa Agro OÜ Järvamaa KWS Emil 37,0 8,6
Margus Klais Rämsi Agro OÜ Tartumaa Spencer 28,0 8,2
Erki Oidermaa FIE Võrumaa Judita 13,6 7,9
Raido Allsaar Mägede OÜ Järvamaa Informer 21,0 7,4
Gert Neeve Neeve OÜ Võrumaa RGT Reform 12,0 6,5
Andre Randoja Aaspere Agro OÜ L-Virumaa Creator 56,3 5,3
Nisude keskmine 8,1
Viljelusvõistlus 2021 talirapsi kokkuvõte:
Viljelusvõistlus 2021 saagid on saanud tabelisse. Talirapsid keskmisena 4,5 t/ha (4,9 t/ha eelmisel 2020.aastal) ja kõrgeim saak 5,7 t/ha Urmet Kaldeni põllul oli võrdne eelmise aasta võidupõlluga.
Võistleja Ettevõte Maakond Sort Pind Saak
(ha) (t/ha)
Urmet Kalden Akkerlac OÜ Pärnumaa Atora 31,0 5,7
Andrus Reila Setra Mõis OÜ Tartumaa INV1165 29,4 4,9
Gert Neeve Neeve OÜ Võrumaa INV1266 CL 22,0 4,9
Udo Jüriada Lehevälja talu Tartumaa Absolut 14,9 4,7
Madis Pruus Väätsa Agro OÜ Järvama Atora 45,1 4,7
Kaido Kirst Nuudi talu Saaremaa Atora 31,7 4,5
Märt Mölter Estonia OÜ Järvamaa Atora 17,0 4,3
Ardo Kaljuste Nõmme Liha Piim Saaremaa Arcitect 12,5 3,8
Erki Plamus FIE Raplamaa INV1120 13,7 3,3
keskmine saak 4,5
Võistlus kokku aga saagikuse, kvaliteedi ja tulukuse summana
Viljelusvõistlus 2021 liblikõieliste kokkuvõte:
Liblikõieliste kasv ja areng kannatasid selle suve kuumuse tõttu eriti rängalt. Niiskusepuudus joonistus välja väga reljeefselt nii põllu piires kui ka eri piirkondades ja saagid jäid väga kõikuvateks. Põldoad jäid väga viletsateks kuid põldhernega saadi ka häid saake.
Viljelusvõistluse parim hernesaak näiteks 4,3 t/ha Andrus Reila ja agronoom Kalle Kivirüüt kasvatatud Tartumaal.
Andrus Reila Setra Mõis OÜ 4,3 t/ha
Silver Haugas Koplimäe Agro OÜ 3,5 t/ha
Margus Klais Rämsi Agro OÜ 2,4 t/ha
Väga ilus talirapsi otsekülvi näide Inglismaalt.
Minimaalne energiakulu, minimaalne süsiniku heide ja seda tahetakse meie ametnike poolt mittesoovitatavaks tunnistada.
Kes nii ei tee, sellele lubatavat 30 EUR/ha kohta peale maksta. Just see summa, mis täiendavalt künnile ja diislile kuluks.
Viljelusvõistlus 2021 taliodra kokkuvõte:
Saagikoristus hakkab ühele poole saama, mõned hilisemad kultuurid on veel põllul aga varasemate saakide kohta saab juba kokkuvõtteid teha. Taliotrade võistluspõldude keskmiseks saagiks tuli 7,8 t/ha. Eelmisel aastal oli see 8,3 t/ha. Tähendab, et aasta oli kehvem aga mitte ikaldus.
Hea, et meil nii palju talikultuure on hakatud kasvatama. Ei tahaks seda ettegi kujutada, kui oleksime pidnud taluma sellesuvist põuda taolise kultuuride struktuuriga nagu meil oli paarkümmend aastat tagasi, siis kui suviviljad olid enamuses.
Mark-Hubert Heil, Järva PM OÜ 8,8 t/ha
Margus Klais, Rämsi Agro OÜ 8,3 t/ha
Vardo Lund, Avispeamees OÜ 8,1 t/ha
Kristjan Põldmaa, Põhara Agro OÜ 8,0 t/ha
Raido Allsaar, Mägede OÜ 7,7 t/ha
Andrus Reila, Setra Mõis OÜ 5,8 t/ha
Taliotrade keskmine 7,8 t/ha
Viljelusvõistlus ikka ka seekord kolmevõistlusena. Saagikusele lisaks arvestame ka saagi kvaliteeti ja tulukust.
Tulemused selguvad lõpukonverentsil 26.novembril
Võrdluseks oli seekord võistlusel ka üks suviodra põld – Kabala Agro täiesti Eesti keskmine tulemus 3,4 t/ha.
Huvitav, milliseks kujuneb taliodra külvi/kasvupind järgmiseks aastaks? Napilt nädal oleks veel aega külvata.
Eelmisel aastal oli ainsaks viljelusvõistluse saagirekordiks 2,4 t/ha Viljo Siimsalu mahe talirüps Vigalas.
Üllatuseks oli aga käesoleval aastal selle rekordsaagi kordamine – 2.4 t/ha sai maherüpsi saagiks Toomas Talinurm Märjamaa vallast. Üheks põhjuseks vast ka see, et põld oli aastaid olnud maheveiste karjamaa ja nüüd siis esimene põllukultuur.
Viljelusvõistluse uus rekordsaak – mahe taliraps 3,0 t/ha!
Põuase suvega oli raske uusi rekordsaake loota, kuid kuna varasemalt pole keegi maheda talirapsiga osalenud, siis taoliselt saigi tugev märk maha pandud.
Õlisus sealjuures üks kõrgemaid: 47,2% proovis, (50% kuivaines), norm 40%.
Tarmo Vest Raplamaalt selle 31,4 hektarilise rapsipõllu kasvatas ja kui küsisin, et miks raps ja mitte rüps? Kasvatavad ju mahedad eelkõige rüpsi?
Vastus oli lihtne: korraliku saaki tahtis saada ja sai ka.
Taimede toitumisel abiks pärmitööstuse jäätmed – vinass nii sügisel kui kevadel. Lisaks mahedas lubatud täiendväetised lehtede kaudu.
Andrus Reila firmast Setra Mõis osaleb viljelusvõistlusel põldhernega Eso. Põllu suurus 23 hektarit.
Pildid tehtud 15.juuli.
Saak koristatud 26 juuli, esialgne saagikus 4,3 t/ha.
Margus Klais (Rämsi Agro) Tartumaal 32 hektarilise põldherne põlluga, sort Alvesta.
Pildid tehtud 15. juuli
Andrus Reila (Setra Mõis) Tartumaalt Elva vallast 29 hektarilise talirapsi põlluga, sort INV1165.
Pildid tehtud 15.juuli
Margus Klais firmast Rämsi Agro Tartumaal Puhja lähedal osaleb viljelusvõistlusel 56 hektarilise talinisu sordiga Spencer.
Pildid tehtud 15.juuli
Vili koristatud 11.august
Esialgne saagikus põlluniiskusega 8,8 t/ha
Sven-Erik Lohu (Milligrupp) Viljandimaalt osaleb viljelusvõistlusel kahe talinisu põlluga. Siin pildid Creator põllul 22.juulist.
Erki Plamuse talinisu Informer võistluspõld on sama 12 hektariline, millega ta osales eelmisel aastal talirapsiga.
Muld on raske lõimisega tüüpiline Vigalakandi savikas muld, nisule sobilik.
Pildid tehtud 22 juuli.
Rukist on sellel aastal viljelusvõistlusel vaid üks põld – Raido Allsaare ja Hendrik Allsaare poolt kasvatatud 14 hektarit Järvamaal Kabala lähedal ja sordiks KWS Tayo.
Võrdleme eelmise aasta tulemustega ning tulukuse ja süsiniku jalajäljega ka teiste kultuuridega.
Pildid tehtud 8.juuli ja koristatud 6.august. Põllul mõõdetud saak algas napilt kahekohalise numbriga kuid vaatame, palju niiskuse ja prahisuse pealt maha läheb?
Kahjuks on rukist sellel aastal Eestis vaid veidi üle kümne tuhande hektari. Tugeva juurestiku ja varase kevadise algarenguga on see üks kultuuridest, millega põuastel suvedel häid saake saada.
Loodame, et sellest jääb meile meelde üks õppetund põuaste olude kohta, et tasub ikka teatud hulgal ka rukist kasvatada ja riske hajutada.
Põlduba on üks kultuur, mis selle aasta oludes kõige enam kannatas, nii niiskusepuuduse kui haiguste puhangute käes.
Kristjan Põldmaa (Põhara Agro) Pärnumaalt oli üks julge, kes pani oma põldoa põllu viljelusvõistlusele. Traditsioonlist võistlust pidada ei saa, kuna konkurente pole aga võrdleme tulemust eelmiste aastatega ja hindame tulukust ning süsiniku jalajälge teiste kultuuridega.
Pildid tehtud 12.juuli
Raido Allsaar (Mägede OÜ) osaleb viljelusvõistlusel talinisuga Informer, põllu suurus 21 hektarit.
Pildid tehtud 8.juulil, saak koristatud 5.augustil.
Madis Pruus (Väätsa Agro) Järvamaalt osaleb viljelusvõistlusel 45 hektarilise Atora talirapsipõlluga.
Pildid tehtud 8.juulil.
Pildil lisaks Madis Pruusile (vasakul) juhatuse liige Lenno Link (keskel) ja agronoom Kert Kiis
Viljelusvõistluse talinisu koristus Mägede OÜ-s ja taliraps Estonia OÜ-s 4.august 21.
  
Madis Pruus (Väätsa Agro) Järvamaalt osaleb viljelusvõistlusel talinisuga Emil, põllu suurus 37 hektarit.
8.juulil tehtud pildil paremalt Madis Pruus, agronoom Kert Kiis ja juhatuse liige Lenno Link.
Lauri Mukk Kabala Agrost Järvamaalt osaleb viljelusvõistlusel suviodraga Irina. Põllu suurus 21 hektarit.
Pildid tehtud 8.juulil.
Märt Mölter (Estonia OÜ) Järvamaalt osaleb selle aasta viljelusvõistlusel 17 hektarilise talirapsi põlluga, sordiks Atora.
Sama põlluga osaleb ta ka Inglismaa viljelusvõistlusel YEN.
Pildid tehtud 8.juulil.
Küsisin üle seemnemüüjatelt. Atora seeme kahjuks läbi müüdud selleks aastaks. Soovitus kasutada selle asemel Atora edasiarendust samalt tootjalt ehk selle uuem versioon sort Akilah.
Urmet Kalden (Akkerlac) osaleb viljelusvõistlusel talirapsiga Atora. Põld on 31 hektarit ja asub Põhja-Pärnumaal. Pildid tehtud 22.juuli.
Kokku on võistlusel 13 rapsi-rüpsi ja nendest 5 Atorat. Seda sorti oli ka eelmise aasta võistlusel kõige enam ja rapsi kogupinnast Eestis üks kõige enamlevinud, ligikaudse hinnanguna 10% ringis.
Esialgne saagikus 31.juulil kombainimisel põlluniiskusega algas numbriga 6, kuid niiskusesisaldus kõrge – 18%. Ootame laboriandmeid.
Vaatasin huvi pärast eelmise aasta 2020 viljelusvõistluse tulemusi. Rapsipõlde oli siis 14, nendest Atora 6 põldu keskmise saagiga 5,15 t/ha. Võidupõld sealjuure 5,7 t/ha Kaimo Maiste Sakala Põldur.
Teised viljelusvõistluse 2020 sordid kokku olid keskmise saagiga 4,79 t/ha.
Viljelusvõistlus 2021 eksperdid
Nüüd on põllud üle vaadatud, katsutud, kaevatud, kirja pandud jne. Jääb veel oodata saaginumbreid, labori analüüse, tulukuse ja süsiniku arvutusi.
Viljelusvõistlus 2021 nisudega osalejad:
Andre Randoja, Aaspere Agro, Lääne-Virumaa, talinisu Creator
Erki Oidermaa, FIE, Võrumaa, talinisu Judita
Erki Plamus, Raplamaa, talinisu Informer
Gert Neeve, Võrumaa, talinisu Reform
Kalle Kits ja Kert Kits, Valgamaa, talinisu Skagen
Kristjan Põldmaa, Põhara Agro, Pärnumaa, talinisu Ramiro
Madis Pruus, Väätsa Agro, Järvamaa, talinisu Emil
Margus Klais, Rämsi Agro Tartumaa, talinisu Spencer
Mihkel Maks, Männimetsa talu, Valgamaa, talinisu Edvins
Raido Allsaar, Mägede, Järvamaa, talinisu Informer
Sven-Erik Lohu, Milligrupp, Viljandimaa, talinisu Creator ja Informer
Udo Jüriadi ja Jaan Loos, Tartumaa, talinisu Emili
Urmet Kalden, Akkerlac, Raplamaa, talinisu Olivin
Viljelusvõistlus 2021 rapsidega osalejad:
Andre Randoja, Aaspere Agro, Lääne-Virumaa, taliraps INV1030
Andrus Reila, Kalle Kivirüüt, Setra Mõis, Tartumaa, taliraps INV1165
Ardo Kaljuste, Nõmme Liha Piim, Saaremaa, taliraps Architect
Erki Plamus, FIE, Raplamaa, taliraps INV1120
Eva Tuusis, Sänna Põllumees, Valgamaa, taliraps Atora
Gert Neeve, Neeve OÜ, Võrumaa, taliraps INV1266
Kaido Kirst, Nuudi talu, Saaremaa, taliraps Atora
Madis Pruus, Väätsa Agro, Järvamaa, taliraps Atora
Märt Mölter, Estonia, Järvamaa, taliraps Atora
Tarmo Vest, Loigu Põld, Raplamaa, mahe taliraps Sundance
Toomas Talinurm, FIE, Raplamaa, mahe talirüps Legato
Udo Jüriado, Jaan Loos, Lehevälja talu, Tartumaa, taliraps Absolut
Urmet Kalden, Akkerlac, Pärnumaa, taliraps Atora
Dmitri Jeršov Eesti Taimekasvatuse Instituudist osaleb viljelusvõistlusel kaerapõlluga. Sort Kusta.
Esialgne saagikus põlluniiskusega 4,6 t/ha.
Kahjuks rohkem kaerapõlde võistlusele ei pakutud ja võistluse arvestust korraldada ei saa. Palusime aga jätta põld arvestusse, et oleks võrdlus eelmise aastate kaeradega ja selle aasta teiste kultuuridega süsiniku jalajälje arvutustes.
Senised kaera rekordsaagid on 8,0 t/ha aastast 2017 Argo Must ja sama saagitase aastast 2019 Erki Oidermaa.
Andre Randoja firmast Aaspere Agro 31 hektarilise talirapsipõlluga INV1030.
Pildid tehtud 14.juuli
Udo Jüriado koos agronoomiga Jaan Loos (Lehevälja talu) Tartumaalt Nõo lähedalt osaleb viljelusvõistlusel talinisuga Emili, põld on suuruselt 14 hektarit.
Pildid tehtud 15.juuli
Erki Oidermaa Põlvamaalt kasvatab seemet ja osaleb viljelusvõistlusel mitmendat korda. Seekord talinisu Judita.
Kalle Kits Valgamaalt firmast Mudasilla talu on mitmed aastad viljelusvõistlusel osalenud. Seekord koos poja Kert Kitsega. Kultuuriks on talinisu Skagen 14 hektariline põld.
Eva Tuusis firmast Sänna Põllumees Valgamaalt oma 27 hektarilisel talirapsi võistluspõllul, sort Atora.
Pildid tehtud 21.juuli
Taliraps sort INV1120 Erki Plamus Vigalast viljelusvõistluse 14 hektariline põld.
Pildid tehtud 22.juuli
Sven-Erik Lohu firmast Milligrupp Viljandimaalt osaleb viljelusvõistlusel kahe talinisu põlluga.
Siin pildid Informer põllult 22.juulil.
Gert Neeve talinisu sort Reform 12 hektariline põld Võrumaal Uhtjärve külas.
Kaido Kirst Saaremaalt Valjala lähedalt Sakla külas talirapsi sordiga Atora 36 hektariline põld.
Muld oli väga rähkne, kuiv ja kõva. Üks taoline, kus labidaga ei olnud võimalik huumushorisondi sügavust kaevet teha, kangi oleks vaja olnud.
Pildid tehtud 23.07.21.
Koristatud saak põlluniiskusega 4,5 t/ha 26.juulil.
Urmet Kalden Raplamaalt firmast Akkerlac talinisu Olivin põld on selle viljelusvõistluse üks suurimatest – 104 hektarit.
Pildid tehtud 22. juuli
Ardo Kaljuste Saaremaalt Laimjalast firmast Nõmme Liha Piim osaleb viljelusvõistlusel talirapsiga Architect.
Pildid tehtud 23.juuli.
Mullapüksid Valgamaal Mihkel Maks talinisu viljelusvõistluse põllul 21.juuli 2021
Viljelusvõistlusel 2021 on kolm põldherne põldu:
Silver Haugas, Koplimäe Agro, Harjumaa, sort Eso
Margus Klais, Rämsi Agro, Tartumaa, sort Alvesta
Andrus Reila ja Kalle Kivirüüt Setra Mõis, Tartumaa, sort Eso
Hernepõlde on võistlusel vähe, kuid need on meil heaks võrdluseks teistele kultuuridele süsiniku jalajälje arvutamisel.
Silver Haugas Harjumaalt (Koplimäe Agro) osaleb viljelusvõistlusel 36 hektarilise põldherne põlluga, sort Eso.
Pildid tehtud 14.juuli
Viljelusvõistlus 2021 eksperdid hindamas Setra Mõis põldherne võistluspõldu 15.juulil.
Pildil paremalt alates:Endla Reintam
Lii Sammler
Evelin Loit
Eili Rajapuu
Kalle Kivirüüt, Setra Mõis OÜ agronoom
Andrus Reila, Setra Mõis OÜ tegevjuht
TALIODER:
Talioder Orbit Margus Klais põllul Tartumaal.
Pildid tehtud 15.juuli
Tartumaal Andrus Reila Setra Mõis OÜ talioder Frigg on kaherealine.
Avispeamees OÜ agronoom Vardo Lund osaleb viljelusvõistlusel taliodraga KWS Kosmos. Pildid tehtud 14.juuli ja kohe algab ka koristus, esimesed koormad juba kuivatis.
Talioder on koristusküps. Kristjan Põldmaa Pärnumaalt firmast Põhara Agro osaleb esmakordselt viljelusvõistlusel ja seda taliodraga Tenor.
Pildid tehtud 12.juuli
Esimene Viljelusvõistlus 2021 saagi koristus oli talirüps Legato Toomas Talinurme 12 hektariline põld Raplamaal 11.juulil.
Kombainimise saagiks põllul mõõtis ekspert Lilia Kulli 2,4 t/ha. Proovid said saadetud laborisse ja hiljem selgub puhta kuiva saagi number.
Saagi niiskus põllult 8%, õlisisaldus 42,9% kuivaines, proovis 39,4%, proteiin 20%.
Kui ei teaks, ei julgeks seda mahepõlluks nimetada.
Tarmo Vest Raplamaal kasvatab mahekultuure suurel pinnal ja viljelusvõistlusel on mahetalirapsi 31 hektariline põld.
Taimede tasakaalustatud toitumine on tagatud nii sügisel kui kevadel pärmitööstuse jäägiga.
Mark-Hubert Heil firmast Järva PM on viljelusvõistlusel osalemas esimest korda. Talioder Kosmos 21 hektaril on peatselt koristusküps.
Pildid tehtud 8.juuli
Olustvere kool on tal seljataga, EMÜ käib ja lisaks Eesti künnimeistrivõistluste 3. mees!
Viljakoristushooaeg on Eestis alanud. Talioder on järjest valmimas, kokku juba 24 tuhandel hektaril.
Siin Raido Allsaar (Mägede OÜ) oma 26 hektarilisel taliodra Meridian viljelusvõistluse põllul Imaveres 8.juulil.
Senine taliodra rekordsaak on 12,0 t/ha Aivar Treibergi nimel Harjumaalt aastast 2015.
Raido taliodra niiskusesisaldus kombainimise ajal 15%, terade mahukaal 67,2 kg/hl ja proteiinisisaldus kuivaines 15,4%.

Viljelusvõistlus 2021. a osalejad

2021. a viljelusvõistluse osalejad kategooriate kaupa.
Odra kategoorias esitatud 10 võistluspõldu, nisu kategoorias 14 võistluspõldu, rapsi ja rüpsi kategoorias esitatud 13 võistluspõldu.
Viljelusvõistlus 2021 odrapõllud:
Mark-Hubert Heil Järva PM OÜ talioder ‘KWS Kosmos’
Raido Allsaar Mägede OÜ talioder ‘KWS Meridian’
Vardo Lund Avispeamees OÜ talioder ‘KWS Kosmos’
Vardo Lund Avispeamees OÜ talioder ‘KWS Kosmos’
Margus Klais Rämsi Agro talioder ‘Orbit’
Andrus Reila Setra Mõis OÜ talioder’ Frigg’
Kristjan Põldmaa Põhara Agro OÜ talioder ‘KWS Tenor’
Lauri Mukk Kabala Agro OÜ suvioder ‘Irina’
Erki Oidermaa FIE suvioder ‘Vanille’
Margus Klais Rämsi Agro suvioder ‘Irina’
Viljelusvõistlus 2021 nisupõllud:
Gert Neeve Neeve OÜ talinisu RGT ‘Reform’
Andre Randoja Aaspere Agro OÜ talinisu ‘Creator’
Kalle Kits, Kert Kits Mudasilla talu talinisu ‘Skagen’
Madis Pruus Väätsa Agro AS talinisu ‘KWS Emil’
Erki Plamus Fie talinisu ‘Informer’
Raido Allsaar MÄGEDE OÜ talinisu ‘Informer’
Udo Jüriado Lehevälja talu talinisu ‘Emili’
Mihkel Maks Männimetsa talu oü talinisu ‘Edvins’
Urmet Kalden Akkerlac OÜ talinisu ‘Olivin’
Erki Oidermaa FIE talinisu ‘Judita’
Sven-Erik Lohu Milligrupp OÜ talinisu ‘Creator’
Scen -Erik Lohu Milligrupp OÜ talinisu ‘Informer’
Margus Klais Rämsi Agro talinisu ‘Spencer’
Kristjan Põldmaa Põhara Agro OÜ talinisu ‘Ramiro’

 

Viljelusvõistlus 2021 rapsid, rüpsid:
Gert Neeve Neeve OÜ taliraps ‘INV1266 CL’
Andre Randoja Aaspere Agro OÜ taliraps ’inv 1030′
Märt Mölter Estonia OÜ taliraps ‘Atora’
Madis Pruus Väätsa Agro AS taliraps ‘Atora’
Erki Plamus FIE taliraps ‘INV1120’
Udo Jüriado Lehevälja talu taliraps ‘Absolut’
Ardo Kaljuste Nõmme Liha Piim taliraps ‘Architect’
Urmet Kalden Akkerlac OÜ taliraps ‘Atora’
Eva Tuusis Sänna Põllumees OÜ taliraps ‘Atora’
Andrus Reila Setra Mõis OÜ taliraps ‘Invr1165’
Kaido Kirst Nuudi talu FIE taliraps ‘Atora’
Toomas Talinurm FIE talirüps ‘Legato’
Tarmo Vest Loigu Põld OÜ Mahe taliraps ‘Sundance’

 

Järgmised osalejad ja võistluspõllud avalikustame peagi!

 

Viljelusvõistlusele esitati 43 põldu

Viljelusvõistlusel 2021 on kokku 43 põldu.

Nendest:
talinisu 14
taliraps/rüps 13 (1 talirüps ja 1 mahe talirüps),
oder 10 (7 tali- ja 3 suviotra)
põldhernes 3
põlduba 1
kaer 1
rukis 1
Võistlust saame teha nisu, rapsi, odra ja hernega.
Uba, kaer ja rukis võtame arvestusse ja võrdleme eelmiste aastate tulemustega.

 

2021. aasta Viljelusvõistlusele registreerumine

VILJAKASVATAJAD TAAS VÕISTLEMA!

Korraldajad kuulutavad välja Viljelusvõistuse 2021.

Võistluse eesmärk on leida ja jagada uusi teadmisi ning kogemusi parimate saakide kasvatamiseks.

Võitjad selgitatakse saagikuse, kvaliteedi ja tulukuse alusel.

Selleks et osaleda

  • Valige palun välja oma parim põld (maksimaalselt 2), mille pindala on vähemalt 10 hektarit.
  • Oodatud on kõik kombainiga koristatavad kultuurid.
  • Registreeruge hiljemalt 10. juuniks aadressil: https://eagro.co/viljelusvoistlus
  • Võistluspõlde külastatakse juulis-augustis.
  • Kohtunikeks ja ekspertideks on teadurid ja konsulendid.
  • Kohtunike kohalolekul mõõdetakse saagikus ja võetakse proovid.
  • Tulemusi ja kogemusi tutvustatakse lõpuseminaril novembris.

Vaata ka https://www.facebook.com/viljelusvoistlus

Viljelusvõistlus muutub üha ajakohasemaks

Ilmateade lubas, et nädalavahetusel läheb sulale. See laseb hinnata talivilja säilimist. Sellest lähtuvalt kuulutavad korraldajad välja viljelusvõistluse 2021.

Tänavu võtavad tugevamad viljakasvatajad omavahel mõõtu 17. korda. Võistluse eesmärk on jagada uusi teadmisi ja kogemusi, lisaks uute sortide, toodete ja tehnoloogiate tutvustamine. Võitjad selgitatakse saagikuse, kvaliteedi ja tulukuse alusel.

Võistlusele võib pakkuda kõiki kombainiga koristatavaid kultuure. Tulemused mõõdetakse kõikidelt põldudelt, kuid võistlust saab pidada vaid nende kultuuridega, mida on esitatud vähemalt kolm põldu.

Selleks et osaleda, valige välja maksimaalselt kaks oma parimat põldu, mille pindala on vähemalt kümme hektarit. Kuigi aega põlde üles anda on 11. juunini, tasub juba praegu hakata plaanima, kuidas talivilju turgutada ning väetada, et sealt tõepoolest kõrge ning kvaliteetne saak saada.

Loe Maalehe täispikka artiklid  SIIT

Lii Sammler, Maaleht

 

Erik Plamus ja Aimar Allingu osalesid UK viljelusvõistlusel YEN 2020

Erki Plamus Vigalast osales sellel aastal lisaks Eesti viljelusvõistlusele ka UK võistlusel YEN2020.
Talirapsi saagiga 5,4 t/ha saavutas ta 38 rapsipõllu rahvusvahelises konkurentsis väga tubli 6.koha!

Aimar Allingu Jõgevamaalt osales oma rapsipõlluga lisaks Eesti viljelusvõistlusele ka UK viljelusvõistlusel YEN 2020.
Saagiga 4,9 t/ha saavutas ta rahvusvahelises konkurentsis 38 rapsipõllu hulgas tubli 17.koha!

Loe veel:

18.02.2021  Noored põllumehed saavad iga aastaga targemaks

Viljelusvõistlus 2020 lõpukonverents (Lisatud ettekanded ja järelevaatamine!)

KONVERENTS ON JÄRELEVAADATAV SIIT

Veebikonverents
Üritust korraldavad:  Viljeluspäevad MTÜ ja Eesti Taimekasvatuse Instituut

10:00 – 10:10 Avasõnad Viljelusvõistluse korraldajatelt
10:10 – 10:40 Ülevaade Eesti taimekasvatushooajast 2020, tulevikuplaanid – Arvo Aller, Maaeluminister
10:40 – 11:00 Viljelusvõistlus 2020 tehnoloogiate tulukus – Raivo Vettik, ETKI
11:00 – 11:20 Saagi kvaliteet viljelusvõistluse põldudel – Eili Rajapuu, Viljelusvõistluse ekspert
11:20 – 11:40 Agrotehnikast viljelusvõistluse põldudel 2020.a – Peeter Viil, ETKI
11:40 – 12:10 Taimetoitainete tasakaal viljelusvõistluse põldudel – Alar Atover, EMÜ
12:10 – 12:30 Paus
12:30 – 13:15 Taimekasvatuse ja taimede toitumise uusimad suunad – Mark Tucker, Yara UK
13:15 – 13:45 Viljelusvõistlus 2020 tulemused
13:45 – 14:00 Viljelusvõistluse tehnoloogiad Sakala Põldur OÜ põldudel – Kaimo Maiste, Sakala Põldur OÜ
14:05 – 14:35 Ülevaade Scanola õlitehase arengust – Ants Puusta, Scanola Eesti AS

Vaata viljelusvõistlus 2020 võistluspõldudega osalejaid SIIT!

Konverents toimub Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” toetuse (meede 1.1) raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

       

Seltsi “Rukkikülvaja auhinna” laureaadiks nimetati Ahti Aruksaar

Eesti Rukki Selts tunnustab igal aastal rukkikülvaja aunimetusega üht Eesti tublit rukkikasvatajat. Tänavu sai selleks Ahti Aruksaar.
Ahti Aruksaar tegutseb Elva vallas Kobilu külas. Ta kasvatab tera- ja kaunvilja rohkem kui tuhandel hektaril ning on parim rukkikasvataja olnud juba mitu aastat.
Aruksaare nimel oli viljelusvõistluse rukki rekordsaak 10,8 tonni hektari kohta aastast 2017. Mullu suutis ta iseenda rekordi purustada, saades uueks rekordiks 11,2 t/ha.
Mullune võistluspõld oli tõepoolest muljetavaldav. See laius mäenõlval kahel pool põlluvaheteed ning sellel oli suurust 105,2 hektarit. Põllul kasvas firma KWS aretatud sort ‘Livado’. Kui too põld andis saagiks üle 11 tonni, siis ligilähedale jõudis ka keskmine rukkisaak kõigi põldude kohta – 10,2 t/ha.
Lõppeval hooajal Ahti Aruksaar rukkiga küll viljelusvõistlusel ei osalenud, kuid tema keskmine rukkisaak oli siiski märkimisväärne. Rukist oli tal maas 180 ha ning saak oli 8,2 t/ ha.
Aruksaar selgitas, et rukis on vastupidav ja vähemnõudlik kultuur, mistõttu see annab korraliku saagi ka turbmaadel. “Haned ka rukist ei armasta, nii et külvan rukist ka sellistele põldudele, kus haned on harjunud käima,” lisas viljakasvataja veel ühe nutika mõtte.
Rukkikülvaja tiitel rõõmustas meest pisarateni. “See on väga mõnus asi, vahva tunnustus, mida on vähesed saanud,” sõnas Aruksaar, lisades, et kui vaadata seniseid tiitliomanikke, siis on ta väga heas seltskonnas.
Aruksaarele teeb rõõmu, et Eestis on olemas rukkiselts, kes hoiab hinges vanu tavasid ega ole unustanud austust eestlaste põlise leivavilja vastu. “Ma tahan ka rukkiseltsi astuda, et rukkikasvatajate lippu kõrgel hoida,” lubas mees.
Ta lisas, et nüüd on temalgi Väätsa parki puukene istutatud, seekord siis lehis. “Läheme kindlasti naise ja lastega sügise poole sinna tagasi ja paneme talle toe, et sügistormid talle liiga ei teeks,” kinnitas mees.
Ülejärgmisel nädalal läheb Ahti Aruksaar taas põllule rukist külvama. Plaanis on seda maha panna 150 hektarile.
Eesti Rukki Selts annab rukkikülvaja tiitlit välja aastast 2012. Siiani on selle saanud Hans Kruusamägi, Jaanus Marrandi, Madis Avi, Jaan Kiisk, Ants-Endel Sõrra, Margus Ameerikas, Tanel Tõrvand ja Aare Leidik.

Loe pikemalt Maalehest.