Viljelusvõistlus 2020 lõpukonverents (Lisatud ettekanded ja järelevaatamine!)

KONVERENTS ON JÄRELEVAADATAV SIIT

Veebikonverents
Üritust korraldavad:  Viljeluspäevad MTÜ ja Eesti Taimekasvatuse Instituut

10:00 – 10:10 Avasõnad Viljelusvõistluse korraldajatelt
10:10 – 10:40 Ülevaade Eesti taimekasvatushooajast 2020, tulevikuplaanid – Arvo Aller, Maaeluminister
10:40 – 11:00 Viljelusvõistlus 2020 tehnoloogiate tulukus – Raivo Vettik, ETKI
11:00 – 11:20 Saagi kvaliteet viljelusvõistluse põldudel – Eili Rajapuu, Viljelusvõistluse ekspert
11:20 – 11:40 Agrotehnikast viljelusvõistluse põldudel 2020.a – Peeter Viil, ETKI
11:40 – 12:10 Taimetoitainete tasakaal viljelusvõistluse põldudel – Alar Atover, EMÜ
12:10 – 12:30 Paus
12:30 – 13:15 Taimekasvatuse ja taimede toitumise uusimad suunad – Mark Tucker, Yara UK
13:15 – 13:45 Viljelusvõistlus 2020 tulemused
13:45 – 14:00 Viljelusvõistluse tehnoloogiad Sakala Põldur OÜ põldudel – Kaimo Maiste, Sakala Põldur OÜ
14:05 – 14:35 Ülevaade Scanola õlitehase arengust – Ants Puusta, Scanola Eesti AS

Vaata viljelusvõistlus 2020 võistluspõldudega osalejaid SIIT!

Konverents toimub Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” toetuse (meede 1.1) raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.