Registreerumine 2019. aasta viljelusvõistlusele on lõppenud

Aitäh kõigile registreerunutele!
2019. aasta Viljelusvõistlusele registreeriti 61 põldu 37 taimekasvatajalt. Nendest:

  • Nisu 21
  • Rukis 8
  • Oder 12
  • Raps 16
  • Hernes 3
  • Kaer 1

Taoline juhus on nüüd Viljelusvõistluse 15 aasta jooksul teist korda, et võib-olla tuleb teatud väikeseid valikuid teha, sest pole kindel, kas korraldajad suudavad kõik põllud läbi vaadata.

Väike juubel – tänavu juba 15. korda

Uus viljelusvõistlus on ees ootamas. Kuna seekord tuleb juba 15. mõõduvõtmine, on ka plaanid suuremad.

Nagu kolmel eelmisel aastal, on tänavunegi viljelusvõistlus kolmevõistlus. Iga kultuuri võitjad selguvad kolme ala – saagikuse, kvaliteedi ning tulukuse kokkuvõttes.

Reeglid on sarnased eelmiste aastate omadega. Registreerumise lõppkuupäev on 1. juuni, põllu suurus minimaalselt 10 ha, saak mõõdetakse võistleja juures põllul ning võetakse ka mullaproovid. Kokkuvõtete tegemiseks on ekspertidel vaja põlluraamatu väljavõtteid ning maa katastriüksuse numbrit.

Paremaks analüüsiks soovime saada ka põllukaardid kõikidelt põldudelt koos saagi määramise kohaga ja mullaproovide võtmise kohtadega. Samal põhjusel küsime kõikidelt osalejatelt ka kombaini saagikuse kaarte. Märtsis on plaanis kutsuda kokku kohtunikud ja teha neile koolitus.

Jooksev info ning registreerumisvorm pannakse tänavu taas ka viljelusvõistluse kodulehele viljelusvoistlus.ee.

Tänavu tuleb nisupõldudelt lisaks tavaproovile võtta kolmekilone proov, millest saab teha küpsetuspätsi lõpukonverentsiks, et näha, kui hea saiajahu võistlejate vili andis. 2019. aasta kultuuride võitjad sõidavad õppereisile Bayeri tehasesse.

Lisaks tava-viljelusvõistlusele kuulutame välja ka viie aasta külvikorravõistluse. Eesmärk on suurim tulukus samalt põllult eri kultuuridega viie aasta summana 20. juubeliaastaks.

Lõpukonverents tuleb taas novembri lõpul, parima asukoha otsingud käivad.

 

Lii Sammler, Maaleht

Viljelusvõistlus 2018 lõpukonverents 30. novembril Eesti Maaülikooli aulas Tartus

Eesti Maaülikooli aula (Kreutzwaldi 1, Tartu)

Üritust korraldavad Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Viljeluspäevad MTÜ

 

9.00-10.00 Kogunemine, tervituskohv

10.00-10.30 Ülevaade Eesti taimekasvatushooajast 2018 ja tulevikuplaanidest. Illar Lemetti

10.30-11.00 Soome viljelusvõistlus SatoKisa 2018 ja analoogilised võistlused mujal maailmas. Annaleena Ylhäinen

11.00-11.30 Soome SatoKisa 2018 odra saagikuse võitja ettekanne. Kari Alasaari

11.30-11.50 Kohvipaus

11.50-12.20 Ilm 2018. aastal ning mida ennustavad meile tuleviku kliimastsenaariumid. Laine Keppart, Triin Saue

12.20-12.50 Viljelusvõistlus 2018 tulemused. Võitjate autasustamine. Margus Ameerikas, Mihkel Hang

12.50-13.50 Lõuna

13.50-14.10 Viljelusvõistlus 2018 agrotehnika kogemused võistluspõldudelt. Peeter Viil

14.10-14.30 Viljelusvõistlus 2018 saagi kvaliteet. Eili Rajapuu

14.30-14.50 Viljelusvõistlus 2018 põldude tulukus. Raivo Vettik

14.50-15.10 Viljeluspõldude mullastik ja väetamine. Priit Penu, Alar Astover

15.10-15.30 Maheviljelejana viljelusvõistlusel. Jüri Ilves

15.30-15.50 Viljelusvõistluse selle aasta kogemused. Erik Paalman

15.50-16.10 Viljelusvõistluse kogemuste rakendamine. Raivo Sell

Ürituse ettekanded on leitavad http://taim.etki.eewww.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt ürituse alt.

Konverentsi videosalvestused on järelvaadatavad: http://video.emu.ee/

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.