2020. a osaleb viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat

Sellel aastal osalevad viljelusvõistlusel 35 taimekasvatajat 3 kultuuri ja 44 põlluga:
• Raps – 18 põldu, enamus neist talirapsid aga nende hulgas ka 1 suviraps, 1 talirüps ja 1 mahe talirüps.
• Nisu – 15 põldu, enamus talinisud ja üks nendest ka hübriidne talinisu
• Oder – 11 põldu, nendest 6 suviotra ja 5 taliotra.